איכות סביבה

כמפעל יצרני אנו בחברת יעף מודעים להשפעה שיש לנו על הסביבה ולוקחים עליה אחריות מלאה. אחריות סביבתית הוגדרה במפעלינו כחלק בלתי נפרד מתהליך הייצור, ובמקביל אסטרטגיה קיומית ארוכת טווח.
המפעל הינו מערכת סגורה הממחזרת את כל תוצריה החל בשאריות מתכות וכלה בשמני קירור למכונות ה-CNC.
אנו עושים ככל יכולתנו על מנת לחסוך באנרגיה הנצרכת על ידי המפעל, וזאת על ידי שימוש מושכל במכונות CNC, מזגנים וכל מכשיר חשמלי אפשרי.
רכש חומרי הגלם מבוצע על ידינו בצורה החסכונית האפשרית, כך שמידות חומרי הגלם הנרכשים תהינה הקרובות ביותר שניתן למידות החלק הסופי.
במקביל לביצוע כל ההליכים הנ"ל אנו שואפים באופן מתמיד לשפר את תפקודה הסביבתי-חברתי של החברה, תוך קביעת יעדים כמותיים לביצוע ומעקב.
כלל עובדי החברה ומנהליה הינם בעלי מודעות לשמירה על איכות הסביבה ולוקחים חלק פעיל בכל ההליכים שפורטו לעיל.
אנו בחברת יעף מאמינים כי אימוץ גישה בלתי מתפשרת של אחריות סביבתית תסייע לשימור הסביבה למען כל הסובבים אותנו ולמען הדורות הבאים.

כמו כן, אנו מקפידים הקפדה יתרה על כללי הבטיחות בייצור הכוללים:
שימוש באביזרי ההגנה הנחוצים לסביבת העבודה שלנו - משקפי מגן, מגני אוזניים, נעליים גבוהות וביגוד מתאים.
הדרכות בטיחות תקופתיות לכלל העובדים במפעל.
בדיקות תקופתיות לניטור רעש המבוצעות ע"י גורמים מקצועיים חיצוניים.
המכונות במפעל הינן בעלות מסננים למניעת פליטת אדים.
המפעל מרושת במתזים לכיבוי אש ומטפים מתאימים. אחת לשנה מבוצעת ביקורת כיבוי אש.

אינדקס
הצטרף YAAF ISO 9001-2008 צור קשר
עיקבו אחרינו: